erobomb.net pinkpix.net freshly squeezed boobs sexo-vids.com pornfactory.info mob4fun japan redwap freesexdownload liebelib.net 2beeg.net hotmoza.tv anybunny.tv p0rnohub sexo-hub.com porno-zona.com
Gọi ngay
Trò chuyện
Chứng nhận tiêu biểu

CỬA VÀ KHUNG CỬA ABS ĐẠT CHỨNG NHẬN KS F3109 

Sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc  KS F3109 cấp ngày 02 tháng 07 năm 2008 – bộ cửa, cửa gỗ (cửa bình thường), cửa nhựa tổng hợp (cửa bình thường). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm tra chứng nhận và tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc thông qua kết quả kiểm tra chứng nhận căn cứ vào Khoản 1 Điều 17 Luật tiêu chuẩn hóa công nghiệp. Vì vậy, chứng nhận sản phẩm này đạt tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc (KS) căn cứ vào Điều 15 Luật tiêu chuẩn hóa công nghiệp.

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Đối tác chiến lược Young Lim đã đạt chứng nhận ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. 

cửa abs đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 có đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

đăng ký để nhận catalogue mới nhất
Hotline 1900 0358